Název
Mateřská škola Čtyřlístek, Mělník, příspěvková organizace
Sídlo
Pod Vrchem 2995, 276 01 Mělník
Odloučené pracoviště
Tyršova 75, 276 01 Mělník
Identifikační údaje
IČO: 750 33 470, IZO: 107514168, REDIZO: 600047318
Školní jídelna: IZO: 113500351
Školní jídelna – výdejna: IZO: 181007746
Bankovní účty
2201539503/2010 (hlavní pro dodavatele)
2801539507/2010 (platby stravné a školné)
2901539504/2010 (platby Fond rodičů)
Zřizovatel školy
Město Mělník, náměstí Míru 1, 276 01 Mělník
Provoz školy
od 6:30 do 16:30 hodin
Ředitelka školy
Bc. Šárka Škrabalová
Zástupkyně ředitelky
Šárka Horáková

O  ŠKOLE

Mateřská škola Čtyřlístek, Mělník, příspěvková organizace, je škola, která poskytuje předškolní vzdělávání, prostřednictvím kterého předává dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků. Zaměřuje se především na jejich individualitu, rozvíjí jejich zdravé sebevědomí a sebejistotu, empatii a vzájemnou toleranci. Vede je ke zdravému životnímu stylu, pohybu a všestrannému rozvoji. To vše v úzké spolupráci s rodinou.

Mateřská škola se snaží připravit děti na bezproblémový vstup do základní školy a vytváří jim dobré předpoklady pro jejich další životní i vzdělávací cestu.

AKTUÁLNÍ KAPACITA ŠKOLY

V současnosti navštěvuje mateřskou školu 161 dětí předškolního věku, z toho je 116 dětí v hlavní budově MŠ Čtyřlístek a 45 dětí na odloučeném pracovišti v ulici Tyršova. Součástí mateřské školy je dětská skupina pro 6 dětí ve věku 1,5 – 3 let.

V MŠ Čtyřlístek probíhá provoz v pěti třídách. Ve čtyřech třídách je zapsáno 24 dětí, do páté dochází 20 dětí.

V odloučeném pracovišti v ulici Tyršova jsou dvě třídy, jedna je naplněna 20-ti a druhá 25-ti dětmi předškolního věku.