Tím nejdůležitějším v každé škole jsou lidé. Nejen ti malí, kteří k nám přicházejí, aby se něco naučili, ale i ti velcí, kteří se o ně starají. Rádi vám představujeme náš tým pracovníků MŠ Pod Vrchem, včetně odloučeného pracoviště v Tyršově ulici.
Jméno
Zařazení
Emailová adresa
Bc. Šárka Škrabalová
ředitelka školy
reditelka@msctyrlistek.cz
Šárka Horáková
zástupkyně ředitelky
zastupkyne@msctyrlistek.cz
Jitka Zemanová
vedoucí odloučeného pracoviště
tyrsova@msctyrlistek.cz
Marie Endlerová
vedoucí školní jídelny
jidelna@msctyrlistek.cz