Zpracování osobních údajů

Mateřská škola Pod Vrchem jako provozovatel těchto stránek je připravena chránit vaše soukromí. Pokud máte jakékoliv dotazy či pochybnosti ohledně zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese webmaster@msctyrlistek.cz a my rádi vaše dotazy zodpovíme.

Využíváním těchto stránek souhlasíte s případným zpracováním vašich osobních údajů dle rozsahu definovaného v těchto podmínkách a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jen GDPR).

 

Obsah

 1. Definice pojmů obsažených v těchto podmínkách
 2. Základní principy ochrany informací
 3. Vaše práva
 4. Rozsah zpracování osobních údajů
 5. Jak využíváme vaše osobní údaje
 6. Kdo jiný má přístup k vašim osobním údajům
 7. Jak zajišťujeme ochranu vašich údajů
 8. Informace o cookies
 9. Kontaktní informace

 

Definice

Osobní údaje– jakákoliv informace vztahující se ke konkrétní osobě
Zpracování – jakákoliv operace nebo série operací, které zahrnují osobní údaje nebo sady osobních údajů
Návštěvník – soukromá osoba, která zobrazí obsah webových stránek MSPodVrchem.cz a/nebo zadá své osobní údaje na jednotlivých stránkách
My – Mateřská škola Pod Vrchem

 

Základní principy ochrany informací

Zavazujeme se k dodržování následujících principů pro ochranu osobních údajů:

 • Zpracování je zákonné, férové, transparentní. Naše zpracovatelské úkony mají zákonné podklady. Před samotným zpracováním vašich osobních údajů vždy bereme ohled na vaše práva. Na žádost vám poskytneme přehled rozsahu zpracování.
 • Zpracování je omezeno jeho účelem. Naše zpracování vyhovuje účelu, za kterým byly vaše osobní údaje zaznamenány.
 • Zpracování je prováděno s minimem dat. Zaznamenáváme a zpracováváme minimální obsah osobních údajů.
 • Zpracování je omezeno časovým obdobím. Nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje po období delší, než je nezbytně nutné.
 • Uděláme vše pro zajištění přesnosti vašich osobních údajů.
 • Uděláme vše pro zajištění integrity a soukromí vašich osobních údajů.

 

Vaše práva

Návštěvník má následující práva:

 1. Právo na informaci – zjistit jaké vaše osobní údaje zaznamenáváme a zpracováváme, odkud, proč a kým jsou zpracovávány.
 2. Právo na přístup – k údajům, které o vás zpracováváme; to zahrnuje vaše právo si vyžádat a získat kopii všech vašich osobních údajů, které zpracováváme.
 3. Právo na nápravu – na nápravu nebo odstranění vašich osobních údajů, které jsou npřesné nebo neúplné.
 4. Právo na odstranění – za určitých podmínek můžete požádat o odstranění vašich osobních údajů z našich záznamů.
 5. Právo na přenos dat – máte právo získat vaše osobních údaje ve strojově čitelném formátu.
 6. Právo na podání stížnosti – v případě, že nevyhovíme vašemu požadavku podle bodu 2, sdělíme vám důvod proč to není možné. Pokud nejste spokojeni se způsobem řešení vašeho požadavku, dejte nám prosím vědět.
 7. Právo na pomoc úředního orgánua jiných institutů – ve věcech výkladu a ochrany vašich práv.
 8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů v případě, že důvod či účel zpracování pominul.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Informace, které jste nám poskytli 
To zahrnuje zejména vaši emailovou adresu, jméno, případně telefonní číslo – tj. údaje nutné pro vyřízení vašeho dotazu či stížnosti a pro komunikaci s vámi v případě nesrovnalostí. Dále ukládáme informace, které nám poskytnete ve formě komentářů a podobných úkonů na našich webových stránkách.

Obrazové informace zachycené na fotografiích a videích
To zahrnuje obrazové informace na fotografiích a videích ve fotogaleriích a video záznamech pořízených uživateli webových stránek MSPodVrchem.cz či zástupci školy.

Informace, které shromažďujeme automaticky
To zahrnuje informace automaticky ukládané ve formě cookies a podobných nástrojů vašeho prohlížeče. Např. informace o prohlížených stránkách, vaši IP adresu, historii prohlížení, apod. Tyto informace jsou využívány za účelem zlepšení vaší zkušenosti. Vaše využívání našich služeb či správa preferencí zpracování osobních údajů mohou být zaznamenávány.

 

Jak využíváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje využíváme k následujícím účelům:

 • poskytnutí informačních služeb a zachycení
 • poskytnutí informací či vyřízení žádosti, kterou jste zaslali pomocí formulářů na webových stránkách MSPodVrchem.cz
 • komunikace s vámi za účelem vyjasnění jakýchkoliv nesrovnalostí, týkajících se vašeho dotazu či stížnosti
 • zlepšování vaší zkušenosti při využívání webových stránek MSPodVrchem.cz
 • plnění odpovědností podle zákona.

Vaše osobní údaje používáme oprávněnými způsoby a/nebo v souladu s vaším souhlasem.

Z důvodu oprávněného zájmu zpracováváme vaše osobní údaje za následujícími účely:

 • pro správu a analýzu našich zákazníků (nákupní trendy, chování a historie), abychom mohli zlepšovat kvalitu a dostupnost našeho zboží a služeb

Pokud nám neoznámíte odvolání svého zájmu, považujeme nabídky zboží či služeb podobných s těmi, které jste již u nás zakoupil(a) za oprávněný zájem.

S vašim výslovným souhlasem zpracováváme osobní údaje za následujícími účely:

 • pro účely, ke kterým jste svůj souhlas poskytl(a)

Vaše osobní údaje zpracováváme pro vyhovění povinnostem, vyplývajícím ze zákona či nařízení a v souladu s možnostmi, které zákon či nařízení připouští.

Pokud dojde k rozšíření rozsahu zpracování osobních údajů, budete o takovém rozšíření a jeho účelu informováni.

 

Kdo jiný má přístup k vašim osobním údajům

Vezměte na vědomí, že osobní údaje, které poskytnete ve veřejných komentářích jednotlivých příspěvků či článků, jsou přístupné všem návštěvníkům webových stránek MSPodVrchem.cz. V ostatních případech nikdy nesdílíme vaše osobní údaje s neznámými osobami. V určitých případech sdílíme vaše osobní údaje s našimi důvěryhodnými obchodními partnery za účelem naplnění služeb, které poskytujeme nebo za účelem zvýšení vašeho komfortu. Konkrétně se jedná o tyto obchodní partnery:

Poskytovatel webhostingových služeb

WEDOS Internet, a.s.
Masarykova 1230
373 41  Hluboká nad Vltavou
Česká republika
IČ: 28115708
DIČ: CZ28115708

Další 

V případě oprávněné výzvy ze strany úředního orgánu může nastat situace, kdy budeme nuceni na základě právních důvodů sdílet vaše osobní údaje, které o vás zpracováváme.

 

Jak zajišťujeme bezpečnost vašich osobních údajů

Vždy se snažíme zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Používáme bezpečné kanály pro přenos dat v internetu (využíváme SSL/HTTPS protokol). Tam kde je to možné, používáme anonymizaci dat. Naše systémy monitorujeme a hledáme možná oslabení či pokusy o narušení bezpečnosti našich systémů z vnějšího prostředí.

Přestože se snažíme všemi silami, nemůžeme bezpečnost osobních údajů zajistit. Pokud případně dojde k jakémukoliv narušení bezpečnosti našich systémů a vašich osobních údajů, zavazujeme se k tomu, že vás budeme řádně informovat. Budeme vás také informovat, pokud bude hrozit, že vaše práva nebo zájmy mohou být ohroženy. V případě jakýchkoliv případných incidentů budeme spolupracovat s úředními orgány za účelem zjištění rozsahu a zajištění zdroje incidentu.

Pokud u nás máte veden uživatelský účet, v souladu s ověřenými pravidly důrazně doporučujeme zajistit bezpečnost vašeho uživatelského jména a hesla, za ně totiž nesete plnou odpovědnost pouze vy sami.

 

Cookies a jiné technologie, které využíváme

Využíváme cookies pro zjištění uživatelských zkušeností při používání našich webových stránek, jejich správě. Tím činíme naše stránky a nabídky pro vás přívětivější a pohodlnější.

Cookie je malý textový soubor, který váš internetový prohlížeč ukládá na vašem počítači. Jsou v něm obsaženy informace, které pomáhají efektivnímu fungování internetových stránek. Můžeme analyzovat pouze cookies vytvořené našimi stránkami. Nastavení vašich cookies můžete ovládat sami, nicméně jejich zakázaní může vést k horší zákaznické zkušenosti nebo nefungování určitých částí našich webových stránek.

Konkrétně používáme cookies k následujícím účelům:

 • Nutné cookies – ty jsou vyžadovány pro využití důležitých funkcí našich webových stránek, např. přihlášení k vašemu uživatelskému účtu. Tyto cookies neshromažďují žádné osobní údaje.
 • Analytické cookies – ty sledují využívání a výkonu jednotlivých částí našich webových stránek a služeb.

Cookies uložené na vašem počítači můžete odstranit pomocí nastavení vašeho internetového prohlížeče. Můžete také ovládat některé cookies třetích stran pomocí nástrojů správy osobních údajů, např. optout.aboutads.info nebo youronlinechoices.com. Další informace o cookies můžete zjistit na serveru allaboutcookies.org.

Používáme cookies Google Analytics pro měření pohybu a požadavků na našich webových stránkách. Google má své vlastní podmínky zpracování osobních údajů, které můžete zobrazit zde. Pokud si přejete zamezit využívání služeb Google Analytics, navštivte stránku Google Analytics opt-out.

 

Kontaktní informace

Úřad na ochranu osobních údajů
Email: posta@uoou.cz
Telefon: +420 234 665 111

 

Změny těchto podmínek zpracování osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu těchto podmínek zpracování osobních údajů.
Datum poslední změny: 26.4.2018.